Thiết bị điện dự án

RƠ LE THỜI GIAN TRỄ E234 – KIỂU CT-S

Relay thời gian trễ ABB – CT-S là relay thời gian trễ kiểu ON-delay, đạt tiêu chuẩn: IEC 61812-1. Bảo hành 12 tháng. Thông số kỹ thuật : Điện áp cấp: 24-240 V AC/DC Thời gian đặt: 0.05s-300h Tín hiệu ra: 2CO Độ bền cơ học: 30 triệu lần đóng cắt   Điện áp cấp […]
Giá bán: Liên hệ
  • Chi tiết
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

abb-esb-ct-s (1)

Relay thời gian trễ ABB – CT-S

là relay thời gian trễ kiểu ON-delay, đạt tiêu chuẩn: IEC 61812-1. Bảo hành 12 tháng.

Thông số kỹ thuật :

Điện áp cấp: 24-240 V AC/DC
Thời gian đặt: 0.05s-300h
Tín hiệu ra: 2CO
Độ bền cơ học: 30 triệu lần đóng cắt

 

Điện áp cấp ThờI gian đặt Tín hiệu

ra

Loại Mã sản phẩm
(v)        
Supply voltage Time range Out put Type Order code
Rơ le thờI gian trễ kiểu ON-delay
0.05s-300h 24-240 V AC/DC

24-48V DC, 24-240V AC

2CO

2CO

2CO

CT-ERS.21S

CT-ERS.22S

CT-ERS.12S

1SVR730100R0300

1SVR730100R3300

1SVR730100R3100

Rơ le thờI gian trễ OFF-delay
0.05s-300h 24-240 V AC/DC

24-48 V DC, 24-240V AC

2CO

2CO

1CO

CT-APS.21S

CT-APS.22S

CT-APS.12S

1SVR730180R0300

1SVR730180R3300

1SVR730180R3100

Ro le thờI gian trễ dùng cho khởI động Star-delta, 3 đèn LEDs
0.05s-10min 24-48V DC, 24-240V AC

380-440V AC

2NO

2NO

CT-SDS.22S

CT-SDS.23S

1SVR730210R3300

1SVR730211R2300

Rơ le thời gian đa chức năng: 11 chức năng*, 3 đèn LEDs
0.05s-300h 24-240V AC/DC

24-48V DC, 24-240V AC

380-440V AC

24-48V DC, 24-240V AC

2CO

2CO

2CO

1 c/o

CT-MVS.21S

CT-MVS.22S

CT-MVS.23S

CT-MVS.12S

1SVR730020R0200

1SVR730020R3300

1SVR730021R2300

1SVR730020R3100

ads
ads