Thiết bị điện dự án

T NỐI Ø16 / Ø20 / Ø25 /Ø32 / Ø40 / Ø50

T NỐI FPA0416 MSP : FPA0416 Nhà sản xuất : NANOCO Tê cho ống phi 16   T NỐI FPA0420 MSP : FPA0420 Nhà sản xuất : NANOCO Tê cho ống phi 20     T NỐI FPA0425 MSP : FPA0425 Nhà sản xuất : NANOCO T cho ống phi 25   T NỐI FPA0432 MSP : FPA0432 Nhà sản xuất : NANOCO […]
Giá bán: Liên hệ
 • Chi tiết
 • Thông số kỹ thuật
 • Bình luận
 • T NỐI FPA0416
 • MSP : FPA0416
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Tê cho ống phi 16

 

 • T NỐI FPA0420
 • MSP : FPA0420
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Tê cho ống phi 20

 

 

 • T NỐI FPA0425
 • MSP : FPA0425
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • T cho ống phi 25

 

 • T NỐI FPA0432
 • MSP : FPA0432
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • T cho ống phi 32

 

 • T NỐI FPA0440
 • MSP : FPA0440
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 •  T cho ống phi 40

 

 

 • T NỐI FPA0450
 • MSP : FPA0450
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • T cho ống phi 50

 

ads
ads