Thiết bị điện dự án

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE9 / CKE8 / CKE7 / CKE6 / CKE5 / CKE4 / CKE3 / CKE2 / CKE1 / CKE0

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE9: 800x500x250mm Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE9, lắp nổi trong nhà Kích thước: 800 (cao) x 500 (rộng) x 250mm (sâu) Metal Enclosure 800 (H) x 500 (W) x 250mm (D) Dowload Thông Số Kích Thước Tủ & Tải bảng giá vỏ tủ điện Sino: Tại Đây […]
Giá bán: Liên hệ
  • Chi tiết
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE9: 800x500x250mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE9, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 800 (cao) x 500 (rộng) x 250mm (sâu)
Metal Enclosure 800 (H) x 500 (W) x 250mm (D)

Dowload Thông Số Kích Thước Tủ & Tải bảng giá vỏ tủ điện Sino: Tại Đây

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE8: 920x690x250mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE8, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 920 (cao) x 690 (rộng) x 250mm (sâu)
Metal Enclosure 920 (H) x 690 (W) x 250mm (D)

 Dowload Thông Số Kích Thước Tủ & Tải bảng giá vỏ tủ điện Sino: Tại Đây

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE7: 760x600x250mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE7, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 760 (cao) x 600 (rộng) x 250mm (sâu)
Metal Enclosure 760 (H) x 600 (W) x 250mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE6: 690x570x250mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE6, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 690 (cao) x 570 (rộng) x 250mm (sâu)
Metal Enclosure 690 (H) x 570 (W) x 250mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE5: 610x440x230mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE5, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 610 (cao) x 440 (rộng) x 230mm (sâu)
Metal Enclosure 610 (H) x 440 (W) x 230mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE4: 570x400x200mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE4, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 570 (cao) x 400 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 570 (H) x 400 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE3: 520x350x170mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE3, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 520 (cao) x 350 (rộng) x 170mm (sâu)
Metal Enclosure 520 (H) x 350 (W) x 170mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE2: 450x300x170mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE2, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 450 (cao) x 300 (rộng) x 170mm (sâu)
Metal Enclosure 450 (H) x 300 (W) x 170mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE1: 350x250x150mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE1, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 350 (cao) x 250 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 350 (H) x 250 (W) x 150mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại CKE0: 300x200x150mm

tủ-điện-vỏ-kim-loại_ef95f142-9ff2-49d3-9e4f-7811ad513d18

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKE0, lắp nổi trong nhà
Kích thước: 300 (cao) x 200 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 300 (H) x 200 (W) x 150mm (D)

ads
ads