Thiết bị điện dự án

CONTACTOR-SCHNEIDER-A9C20134 / A9C20137 / A9C20164 / A9C20167

CONTACTOR-SCHNEIDER-A9C20134 (Acti 9 Contactor iCT)  Mô tả sản phẩm Acti 9 Contactor iCT   Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A). Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a). Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC.   CONTACTOR-SCHNEIDER-A9C20137 (Acti […]
Giá bán: Liên hệ
  • Chi tiết
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận
cotactor ict 25a schneider89

CONTACTOR-SCHNEIDER-A9C20134

(Acti 9 Contactor iCT)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 Contactor iCT

 

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A).

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a).

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC.

 cotactor ict 25a schneider89

CONTACTOR-SCHNEIDER-A9C20137

(Acti 9 Contactor iCT)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 Contactor iCT

 

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A).

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a).

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC.

 cotactor ict 25a schneider89

CONTACTOR-SCHNEIDER-A9C20164

(Acti 9 Contactor iCT)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 Contactor iCT

 

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A).

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a).

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC.

 cotactor ict 25a schneider89

CONTACTOR-SCHNEIDER-A9C20167

(Acti 9 Contactor iCT)

 Mô tả sản phẩm

Acti 9 Contactor iCT

 

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A).

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a).

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC.

ads
ads